Trích dẫn APA

Buxtehude, D. (1970). Jubilate Domino: Für Alt, Viola da gamba (Violoncello) und Basso continuo. Kasel: Bärenreiter.

Trích dẫn kiểu Chicago

Buxtehude, Dietrich. Jubilate Domino: Für Alt, Viola Da Gamba (Violoncello) Und Basso Continuo. Kasel: Bärenreiter, 1970.

Trích dẫn MLA

Buxtehude, Dietrich. Jubilate Domino: Für Alt, Viola Da Gamba (Violoncello) Und Basso Continuo. Kasel: Bärenreiter, 1970.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.