Trích dẫn APA

Rand McNally and Company. (1983). Rand McNally ... commercial atlas & marketing guide. Chicago: Rand McNally.

Trích dẫn kiểu Chicago

Rand McNally and Company. Rand McNally ... Commercial Atlas & Marketing Guide. Chicago: Rand McNally, 1983.

Trích dẫn MLA

Rand McNally and Company. Rand McNally ... Commercial Atlas & Marketing Guide. Chicago: Rand McNally, 1983.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.