Rand McNally ... commercial atlas & marketing guide.

This atlas provides current information on demographics for marketing. Maps and tables are included showing populations, income, and housing and sales data (with projections) for the U.S.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Poprzedni tytuł:Rand McNally and Company. Commercial atlas & marketing guide
Korporacja: Rand McNally and Company.
Format: Mapa Mapa Wydawnictwo ciągłe
Język:English
Wydane: Chicago : Rand McNally, c1983-
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!