Webber photo cards emotions /

People of different ethnicities, genders and ages in various emotional states which can be identified using a variety of synonyms.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Webber, Sharon G.
organizacja autorów: Comstock, Inc., Corbis Corporation.
Kolejni autorzy: Bradburn, Ryan., Golliher, Bill., Johnston, Clint., Mitchell, Tony., Prince, Audrey.
Format: Zdjęcie Objekt
Język:English
Wydane: Greenville, S.C. : Super Duper Publications, c2005.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!