Webber photo cards emotions /

People of different ethnicities, genders and ages in various emotional states which can be identified using a variety of synonyms.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Webber, Sharon G.
Institutionella upphovsmän: Comstock, Inc., Corbis Corporation.
Övriga upphovsmän: Bradburn, Ryan., Golliher, Bill., Johnston, Clint., Mitchell, Tony., Prince, Audrey.
Materialtyp: Fotografi Fysiskt objekt
Språk:English
Publicerad: Greenville, S.C. : Super Duper Publications, c2005.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!