Trích dẫn APA

Grainger, P., Rundell, C., & Reynish, T. (1997). Works for wind orchestra. Colchester, Essex, England: Chandos.

Trích dẫn kiểu Chicago

Grainger, Percy, Clark Rundell, và Timothy Reynish. Works for Wind Orchestra. Colchester, Essex, England: Chandos, 1997.

Trích dẫn MLA

Grainger, Percy, Clark Rundell, và Timothy Reynish. Works for Wind Orchestra. Colchester, Essex, England: Chandos, 1997.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.