President Carter, 1978.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Congressional Quarterly, inc.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Washington : Congressional Quarterly, inc., c1979.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!