Das goldene Zeitalter der norddeutschen Orgelkunst

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Vogel, Harald. (Nhạc công cụ), Scheidemann, Heinrich, approximately 1595-1663., Praetorius, Hieronymus, 1560-1629., Scheidt, Samuel, 1587-1654., Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Solingen, West Germany : Organa, [1986?]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!