Trích dẫn APA

Haydn, J., & Bernstein, L. (1984). Symphonie Hob. I, 88 ; Symphonie Hob. I, 92: Oxford symphony. Hamburg: Deutsche Grammophon.

Trích dẫn kiểu Chicago

Haydn, Joseph, và Leonard Bernstein. Symphonie Hob. I, 88 ; Symphonie Hob. I, 92: Oxford Symphony. Hamburg: Deutsche Grammophon, 1984.

Trích dẫn MLA

Haydn, Joseph, và Leonard Bernstein. Symphonie Hob. I, 88 ; Symphonie Hob. I, 92: Oxford Symphony. Hamburg: Deutsche Grammophon, 1984.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.