Presidential power and the modern presidents : the politics of leadership from Roosevelt to Reagan /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Neustadt, Richard E.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Toronto : New York : Free Press ; Collier Macmillan Canada ; Maxwell Macmillan, 1991.
Wydanie:1st Free Press paperback ed.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!