Presidential power and the modern presidents : the politics of leadership from Roosevelt to Reagan /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Neustadt, Richard E.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York : Toronto : New York : Free Press ; Collier Macmillan Canada ; Maxwell Macmillan, 1991.
Upplaga:1st Free Press paperback ed.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!