René Magritte,

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Övriga upphovsmän: Soby, James Thrall, 1906-1979.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York; Distributed by Doubleday, Garden City, N.Y. [c1965]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!