Advertising and the public interest.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
Kolejni autorzy: Daly, John Charles, 1914-1991.
Format: Kaseta Audio Książka
Język:English
Wydane: Washington, D.C. : American Enterprise Institute for Public Policy Research [1976]
Seria:AEI round table.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!