Trích dẫn APA

Jowett, S., & Lavallee, D. (2007). Social psychology in sport. Champaign, IL: Human Kinetics.

Trích dẫn kiểu Chicago

Jowett, Sophia, và David Lavallee. Social Psychology in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics, 2007.

Trích dẫn MLA

Jowett, Sophia, và David Lavallee. Social Psychology in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.