Seven steps the complete Columbia recordings of Miles Davis, 1963-1964 /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Davis, Miles. (Wykonawca), Hancock, Herbie, 1940-, Feldman, Victor, 1934-1987., Shorter, Wayne., Coleman, George., Rivers, Sam., Carter, Ron, 1937-, Williams, Tony, 1945-1997., Butler, Frank, 1928-1984.
Format: CD Audio
Język:English
Wydane: New York, N.Y. : Columbia/Legacy, p2004.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!