Contemporary economic problems.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Nowy tytuł:Essays in contemporary economic problems
Poprzedni tytuł:AEI studies on contemporary economic problems
Korporacja: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
Kolejni autorzy: Fellner, William, 1905-1983.
Format: Wydawnictwo ciągłe
Język:English
Wydane: Washington, American Enterprise Institute for Public Policy Research.
Seria:AEI studies.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!