Trích dẫn APA

Valhalla Motion Pictures., Independent Television Service., PBS Home Video., Hurd, G. A., Red-Horse, V., & Macy, W. H. (2007). True whispers: The story of the Navajo code talkers. [S.l.]: distributed by PBS Home Video.

Trích dẫn kiểu Chicago

Valhalla Motion Pictures., Independent Television Service, PBS Home Video, Gale Anne Hurd, Valerie Red-Horse, và William H. Macy. True Whispers: The Story of the Navajo Code Talkers. [S.l.]: distributed by PBS Home Video, 2007.

Trích dẫn MLA

Valhalla Motion Pictures., et al. True Whispers: The Story of the Navajo Code Talkers. [S.l.]: distributed by PBS Home Video, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.