Trích dẫn APA

Bach, J. S. Arias from church cantatas: For soprano with obbligato instruments and piano or organ : German-English text. Melville, N. Y.: Belwin Mills.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bach, Johann Sebastian. Arias From Church Cantatas: For Soprano With Obbligato Instruments and Piano or Organ : German-English Text. Melville, N. Y.: Belwin Mills.

Trích dẫn MLA

Bach, Johann Sebastian. Arias From Church Cantatas: For Soprano With Obbligato Instruments and Piano or Organ : German-English Text. Melville, N. Y.: Belwin Mills.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.