Jubilate; motet for five-part chorus and instruments with soprano and tenor solos and a duet for soprano and basso. Edited, with introduction and notes, by Edith Borroff.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Mondonville, Jean-Joseph Cassanéa de, 1711-1772.
Format: Partytura Książka
Język:Latin
Wydane: [Pittsburgh] University of Pittsburgh Press, 1961.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!