Jubilate; motet for five-part chorus and instruments with soprano and tenor solos and a duet for soprano and basso. Edited, with introduction and notes, by Edith Borroff.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Mondonville, Jean-Joseph Cassanéa de, 1711-1772.
Materialtyp: Musikalier Bok
Språk:Latin
Publicerad: [Pittsburgh] University of Pittsburgh Press, 1961.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!