The Dutch and their faith : immigrant religious experience in the 19th and 20th centuries; proceedings of the 8th biennial conference of the Association for the Advancement of Dutch American Studies.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Association for the Advancement of Dutch-American Studies. Conference, Joint Archives of Holland (Holland, Mich.), Association for the Advancement of Dutch-American Studies.
Kolejni autorzy: Wagenaar, Larry J., 1962-
Format: Książka
Język:English
Wydane: [Holland, Mich. : : Joint Archives of Holland, 1992]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!