The Symphonies of Haydn, Schubert and Mozart in score /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Haydn, Joseph, 1732-1809.
Kolejni autorzy: Schubert, Franz, 1797-1828., Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791., Wier, Albert E. 1879-1945.
Format: Partytura Książka
Język:No linguistic content
Wydane: New York : Bonanza Books, c1936.
Seria:Miniature score series.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!