The Symphonies of Haydn, Schubert and Mozart in score /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Haydn, Joseph, 1732-1809.
Övriga upphovsmän: Schubert, Franz, 1797-1828., Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791., Wier, Albert E. 1879-1945.
Materialtyp: Musikalier Bok
Språk:No linguistic content
Publicerad: New York : Bonanza Books, c1936.
Serie:Miniature score series.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!