Trích dẫn APA

Ravel, M., & Gallico, P. (1930). Pavane pour une infante defunte: For pianoforte. New York: Edward B. Marks.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ravel, Maurice, và Paolo Gallico. Pavane Pour Une Infante Defunte: For Pianoforte. New York: Edward B. Marks, 1930.

Trích dẫn MLA

Ravel, Maurice, và Paolo Gallico. Pavane Pour Une Infante Defunte: For Pianoforte. New York: Edward B. Marks, 1930.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.