Shakespeare's practical jokes : an introduction to the comic in his work /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Ellis, David, 1939-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Lewisburg [Pa.] : Bucknell University Press, c2007.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!