APA način citiranja

Congressional Quarterly, i. (2008). How Congress works (4th ed.). Washington, D.C.: CQ Press.

Čikaški stil citiranja

Congressional Quarterly, inc. How Congress Works. 4th ed. Washington, D.C.: CQ Press, 2008.

MLA način citiranja

Congressional Quarterly, inc. How Congress Works. 4th ed. Washington, D.C.: CQ Press, 2008.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.