Trích dẫn APA

Congressional Quarterly, i. (2008). How Congress works (4th ed.). Washington, D.C.: CQ Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Congressional Quarterly, inc. How Congress Works. 4th ed. Washington, D.C.: CQ Press, 2008.

Trích dẫn MLA

Congressional Quarterly, inc. How Congress Works. 4th ed. Washington, D.C.: CQ Press, 2008.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.