Trích dẫn APA

Weiss, M. P. 1., & Multer, H. G. (1988). Map of modern reefs and sediments of Antigua, West Indies. DeKalb, Ill.: The Department.

Trích dẫn kiểu Chicago

Weiss, Malcolm P. 1921-, và H. Gray Multer. Map of Modern Reefs and Sediments of Antigua, West Indies. DeKalb, Ill.: The Department, 1988.

Trích dẫn MLA

Weiss, Malcolm P. 1921-, và H. Gray Multer. Map of Modern Reefs and Sediments of Antigua, West Indies. DeKalb, Ill.: The Department, 1988.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.