Sechs Brandenburgische Konzerte : BWV 1046-1051 faksimile nach dem Autograph /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Materialtyp: Musikalier Bok
Språk:No linguistic content
Publicerad: Hamburg : Seon-Musikfilm-gesellschaft, 1977.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!