APA način citiranja

Murray, D. A. 1. (1936). Jehovah, friend of men. New York [etc.]: Fleming H. Revell company.

Čikaški stil citiranja

Murray, David A. 1861-1949. Jehovah, Friend of Men. New York [etc.]: Fleming H. Revell company, 1936.

MLA način citiranja

Murray, David A. 1861-1949. Jehovah, Friend of Men. New York [etc.]: Fleming H. Revell company, 1936.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.