Enviar aquest missatge de text: Jehovah, friend of men,