The breakup of Communism : the Soviet Union and Eastern Europe /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Kraljic, Matthew A.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, N.Y. : H.W. Wilson, 1993.
Seria:Reference shelf ; v. 65, no. 2.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!