Trích dẫn APA

Buxtehude, D., & Bangert, E. (1944). Klaverværker (2. udg.). København: Wilhelm Hansen Musik-Forlag.

Trích dẫn kiểu Chicago

Buxtehude, Dietrich, và Emilius Bangert. Klaverværker. 2. udg. København: Wilhelm Hansen Musik-Forlag, 1944.

Trích dẫn MLA

Buxtehude, Dietrich, và Emilius Bangert. Klaverværker. 2. udg. København: Wilhelm Hansen Musik-Forlag, 1944.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.