Current Soviet policies; the documentary record of the Communist Party of the Soviet Union.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Kommunisticheskai͡a partii͡a Sovetskogo Soi͡uza. Sʺezd
Kolejni autorzy: Gruliow, Leo, 1913-1997.
Format: Czasopismo
Język:English
Wydane: Columbus, Ohio [etc.] American Association for the Advancement of Slavic Studies [etc.] [1953-
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!