Current Soviet policies; the documentary record of the Communist Party of the Soviet Union.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Kommunisticheskai͡a partii͡a Sovetskogo Soi͡uza. Sʺezd
Övriga upphovsmän: Gruliow, Leo, 1913-1997.
Materialtyp: Tidskrift
Språk:English
Publicerad: Columbus, Ohio [etc.] American Association for the Advancement of Slavic Studies [etc.] [1953-
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!