Trích dẫn APA

Beethoven, L. v. (2007). Complete works = Das Gesamtwerk. Staufen, Germany: Cascade Medienproduktions.

Trích dẫn kiểu Chicago

Beethoven, Ludwig van. Complete Works = Das Gesamtwerk. Staufen, Germany: Cascade Medienproduktions, 2007.

Trích dẫn MLA

Beethoven, Ludwig van. Complete Works = Das Gesamtwerk. Staufen, Germany: Cascade Medienproduktions, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.