Dominica. XIX post Trinit: Ich will den Xstab gerne tragen : a 2 Hautbois o Violini, Viola o Taille, S.A.T. et Basso conc. con continuo /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Format: Partytura Książka
Język:German
Wydane: München : Drei Masken Verlag, 1921.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!