Trích dẫn APA

Bach, J. S., & Klotz, H. (1961). Die einzeln überlieferten Orgelchoräle. Kassel ; New York: Bärenreiter.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bach, Johann Sebastian, và Hans Klotz. Die Einzeln überlieferten Orgelchoräle. Kassel ; New York: Bärenreiter, 1961.

Trích dẫn MLA

Bach, Johann Sebastian, và Hans Klotz. Die Einzeln überlieferten Orgelchoräle. Kassel ; New York: Bärenreiter, 1961.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.