Trích dẫn APA

Bach, J. S., & Emans, R. (2008). Orgelwerke: Orgelchoräle aus unterschiedlicher Überlieferung = Organ works : organ chorales from miscellaneous sources. Kassel ; New York: Bärenreiter.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bach, Johann Sebastian, và Reinmar Emans. Orgelwerke: Orgelchoräle Aus Unterschiedlicher Überlieferung = Organ Works : Organ Chorales From Miscellaneous Sources. Kassel ; New York: Bärenreiter, 2008.

Trích dẫn MLA

Bach, Johann Sebastian, và Reinmar Emans. Orgelwerke: Orgelchoräle Aus Unterschiedlicher Überlieferung = Organ Works : Organ Chorales From Miscellaneous Sources. Kassel ; New York: Bärenreiter, 2008.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.