Die Notenschrift Johann Sebastian Bachs : Dokumentation ihrer Entwicklung /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kobayashi, Yoshitake.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Kassel : Bärenreiter, 1989.
Loạt:Bach, Johann Sebastian, 1685-1750. Works. 1954 ; Ser. 9, Bd. 2.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!