The Old Testament as the Book of Christ : an appraisal of Bonhoeffer's interpretation /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Kuske, Martin.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Philadelphia : Westminster Press, c1976.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!