The Old Testament as the Book of Christ : an appraisal of Bonhoeffer's interpretation /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Kuske, Martin.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Philadelphia : Westminster Press, c1976.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!