Trích dẫn APA

Pink, D. H. (2005). A whole new mind: Moving from the information age to the conceptual age. New York: Riverhead Books.

Trích dẫn kiểu Chicago

Pink, Daniel H. A Whole New Mind: Moving From the Information Age to the Conceptual Age. New York: Riverhead Books, 2005.

Trích dẫn MLA

Pink, Daniel H. A Whole New Mind: Moving From the Information Age to the Conceptual Age. New York: Riverhead Books, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.