Wachet auf, ruft uns die Stimme : cantata no. 140 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: London : New York : E. Eulenburg, [1930].
Loạt:Edition Eulenburg ; no. 1020.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!