American sign language : alphabet line

Displays drawings of manual alphabet signs.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Format: Zdjęcie Książka
Język:Sign Language
Wydane: Grand Rapids, Mich. : North Star Teacher Resources , 2006.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!