Hot Dots flash cards: subtraction.

These self-checking flash cards help students practice their subraction skills. Students can verify answers immediately by using the Hot Dots power pen, or use the flash cards without the power pen as traditional flash cards.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Educational Insights (Firm)
Format: Zdjęcie Książka
Język:English
Wydane: Rancho Dominguez, Calif. : Educational Insights , 1998.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!