A new regional order in South-east Asia : ASEAN in the post-Cold War era /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Acharya, Amitav.
Korporacja: International Institute for Strategic Studies.
Format: Książka
Język:English
Wydane: London : Brassey's for the International Institute for Strategic Studies, 1993.
Seria:Adelphi papers ; no. 279.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!