Trích dẫn APA

Palmer, R., & Kirkpatrick, J. (1943). Three preludes. South Hadley, Mass.: Valley Music Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Palmer, Robert, và John Kirkpatrick. Three Preludes. South Hadley, Mass.: Valley Music Press, 1943.

Trích dẫn MLA

Palmer, Robert, và John Kirkpatrick. Three Preludes. South Hadley, Mass.: Valley Music Press, 1943.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.