Trích dẫn APA

Gottlieb, E., & Duncan, I. (2009). Approaches to teaching Scott's Waverley novels. New York: Modern Language Association of America.

Trích dẫn kiểu Chicago

Gottlieb, Evan, và Ian Duncan. Approaches to Teaching Scott's Waverley Novels. New York: Modern Language Association of America, 2009.

Trích dẫn MLA

Gottlieb, Evan, và Ian Duncan. Approaches to Teaching Scott's Waverley Novels. New York: Modern Language Association of America, 2009.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.