Hope College Wind Symphony Viva la France. 2009 February 20.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Hope College. Wind Symphony. (Người thi hành)
Tác giả khác: Southard, Robert G. (Nhạc trưởng), Brown, Sarah (Motion picture producer) (Người thi hành), Pascoe, Michelle. (Người thi hành), Sicard, Emily. (Người thi hành), Klepitsch, Theresa. (Người thi hành), Emerling, Alyssa. (Người thi hành), Brockway, Olivia. (Người thi hành), Zigterman, Kaitlynn. (Người thi hành), Galdys, Stanton. (Người thi hành), Milhaud, Darius, 1892-1974., Camphouse, Mark, 1954-, Saint-Saëns, Camille, 1835-1921., Gounod, Charles, 1818-1893., Ellerby, Martin, 1957-.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Holland, Mich. : Hope College, 2009.
Loạt:Hope College music recordings.
Hope College Music Department ensemble concerts.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!